Vil utvide fengselet

Årsmøtet til Sogn og Fjordane Høgre ønskjer at Vik fengsel blir utvida med minst 30 plassar då det er mangel på lukka soningsplassar i regionen. – Vik har opparbeidd seg betydeleg fagleg fengsels-kompetanse, samstundes som lokalsamfunnet spelar på lag for å gje optimale soningstilhøve, står det i resolusjonen.

vik fengsel
Foto: Tone Merete Lillesvangsstu / NRK