NRK Meny

Vil utbetre innseglinga

Fylkestinget vil framskunde utsprenginga av innseglinga til Florø. Kystverket spør no etter innspel forslaget til handlingsplan frå 2018 til 2029. Her føreslår dei at forbetringa i Florø skal skje i siste 6-årsperiode. Fylkestinget vil derimot at det skal skje i første periode.

Stabben fyr
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.