Vil unngå forsøpling

Stryn kommune vil diskutere ferdselsrestriksjonar for å unngå kaoset og forsøplinga dei opplevde i Lodalen i fjor sommar, skriv Fjordingen. Ein håpar å få på plass informasjon, toalett, søppelhandtering og utvida parkering til sesongen 2020.