NRK Meny
Normal

Vil trekkje til seg ny aktivitet

Kjell Fagna er ny direktør i Nordfjord Havn, og han har store planar for hamnedistriktet. I tillegg til å satse vidare på turisme og fisk, meiner han det må vere mogleg å trekkje til seg aktivitetar frå oljeindustrien.

Torgkaia og ekspressbåtterminalen i Måløy

GÅR GODT: Nordfjord Havn er eit interkommunalt føretak som går med overskot.

Foto: Ottar Starheim / NRK

– I desse dagar blir korta kasta litt opp i lufta og stokka på nytt. Det er mykje restrukturering i offshorenæringa, og eg trur vi skal klare å lande ein del av aktiviteten i Nordfjord havn, seier ny hamnedirektør i Nordfjord, Kjell Fagna.

Nordfjord Havn er eit samarbeid mellom kommunane Vågsøy, Selje, Stryn, Eid og Gloppen. Dei eig, driv og utviklar ei rekkje hamner i nordfjordområdet, og Fagna trur potensialet er endå større.

– Eg vil ha meir aktivitet, og kanskje ein litt annan aktivitet. Nordfjord Havn er eit føretak som går med overskot kvart år, og eg trur det er store moglegheiter for å få til endå meir her.

Vil halde seg unna konfliktar

Kjell Fagna

GLER SEG: Kjell Fagna gler seg til å ta fatt på arbeidet som ny hamnedirektør i Nordfjord Havn.

Foto: Åge André Breivik

Det har vore ein del strid rundt Nordfjord Havn den siste tida. Eid-ordførar Alfred Bjørlo har kritisert føretaket for å verre for oppteken av Måløy, etter at dei ikkje vil gå inn på eigarsida i den planlagde seawalken på Nordfjordeid. Fagna vil ikkje gå inn på dei debattane.

– Mi rolle er ikkje politisk, den er kommersiell. Eg blir ein embetsmann for alle kommunane, så får politikarane ta seg av det politiske.

Fagna understrekar likevel at han er budd på å vie merksemd til alle dei fem kommunane som er med på samarbeidet.

– Vi skal sjølvsagt sjå på moglegheiter i alle dei kommunane som er med i samarbeidet. Eg må likevel understreke at eg nett har byrja i stillinga, og eg har ikkje full oversikt over alle forhold endå.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.