Vil tene millionar på Fundo

Den lokale gruppa som vil ta over Fundo budsjetterer med eit stort overskot i 2009.

Ordførar i Høyanger Kjartan Longva
Foto: Steinar Lote / NRK

Måndag føremiddag er statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Rikke Lind i Høyanger der ho blant anna møter ordførar Kjartan Longva som er pådrivar for at ei lokal gruppering skal kjøpe eller leige Fundo.

Overskot på 21 millionar

I forkant av møtet kom det fram at den lokale grupperinga har budsjettert med eit overskot i 2009 på 21 millionar kroner dersom dei får sletta gjelda og drive vidare.

Etter konkursen kan det lokale initiativet ta over ei gjeldfri bedrift. I tillegg er arbeidsstokken redusert frå 370 tilsette til 180, som vil innebere at konstaden går ned.

I følgje Longva gjekk Fundo med store overskot dei første åra etter konkursen i 2001.

Små forhåpningar

Ordførar Kjartan Longva trur ikkje det kjem så mykje konkret ut av møtet med statssekretær Rikke Lind.

- Men vi er glade for at vi kan få orientere den politiske toppleiinga om planane våre, seier Longva.

På møtet i Fundo måndag er også tidlegare Hydro-sjef Gudmundur Einarson og Stortingsrepresentant frå Arbeidarpartiet Ingrid Heggø.

Vil endre statuttar

Før helga sa Innovasjon Norge som er den største pantekreditoren, nei til tilbodet frå lokale interessentar om å kjøpe felgfabrikken.

Heggø sa i forkant av møtet måndag at ho vil jobbe for å endre statuttane til Innovasjon Norge slik at det statlege selskapet ikkje skal vere så opptekne av inntening.

- Viss Innovasjon Norge ikkje kan gå inn og investere i risikofylte prosjekt, vil vi ha problem over heile landet, seier Heggø, som vil ta saka opp på førstkomande sentralstyrmøte i Arbeidarpartiet.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.