NRK Meny

Vil straffe Engebøaksjonistar

Påtalemakta ved aktor Erling Melvær har i Fjordane tingrett bedt om at dei ti aksjonistane som står på tiltalebenken skal straffast med 24 000 kroner i bøter kvar. Om dei framleis ikkje vil betale bøtene, vil han at dei skal straffast med 48 dagar i fengsel. Dei unge aksjonistane har møtt i retten dei siste to dagane, og no vil dommarane nytte nokre dagar til å kome fram til ein dom.

Aksjonistane utanfor rettssalen i Førde
Foto: Aleksander Åsnes / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.