Vil stoppe erstatningsordninga

Arbeidarpartiet meiner erstatningsordninga som er føreslått for pelsdyrbøndene er så dårleg at bør skrotast. Det seier næringspolitikar Terje Lien Aasland til Nationen. Landbruksminister Olaug Bollestad frå KrF er innan kort tid venta å leggje fram den endelege forskrifta om kompensasjon til pelsdyrbøndene som må avvikle drifta innan 2025.

Mink i Rogaland
Foto: Lise Marit Kalstad / NRK