NRK Meny

Vil sjå på deler av barnevernet

Fylkesmannen har vurdert at det per i dag ikkje grunnlag for tilsyn med heile verksemda til barnevernet i Naustdal kommune, men vil sjå nærare på delar av «Naustdalsaka», der eit foreldrepar blei fråtekne dei fem borna sine. I 2015 vart det avdekt avvik ved kommunen sitt arbeid med oppfølging av meldingar til barnevernet. Desse avvika er no retta opp.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.