Vil sjå på deler av barnevernet

Fylkesmannen har vurdert at det per i dag ikkje grunnlag for tilsyn med heile verksemda til barnevernet i Naustdal kommune, men vil sjå nærare på delar av «Naustdalsaka», der eit foreldrepar blei fråtekne dei fem borna sine. I 2015 vart det avdekt avvik ved kommunen sitt arbeid med oppfølging av meldingar til barnevernet. Desse avvika er no retta opp.