Vil selje mjølkekvotar

Over 100 mjølkeprodusentar i Vestland fylke vil selje mjølkekvotar. Det skriv Sogn Avis. 2. januar blei det sett i gang ei ekstraordinær oppkjøpsordning av mjølkekvotar. Før helga hadde 475 meldt interesse for å selje, heile 105 av desse held til i Vestland.