NRK Meny

Vil selje Firda Billag

Fylkesrådmannen tilrår sal av Firda-Billag aksjane på grunn av dårleg avkasting, skriv Firda. Avisa skal ha fått tilgang til eit internt arbeidsdokument som er ein fullstendig gjennomgang av alle selskap og stiftingar som Fylkeskommunen er medeigar i. I følgje avisa skal tilrådinga også vere at ein held fast på Fjord1-aksjane.