NRK Meny

Vil ruste opp gamal tunnel

Fylkesutvalet går inn for å oppruste Høyangertunnelen for 170 millionar kroner, den såkalla mellomløysinga. KrF, Høgre og Venstre gjekk inn for den dyraste løysinga til 220 millionar kroner. Saka skal endeleg avgjerast av fylkestinget. Høyangertunnelen blei opna i 1982 av dåverande kong Olav.

Høyangertunnelen
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK