Vil opne for fiske i Lærdalselvi

Elveeigarlaget i Lærdal ønskjer å opne for ordinært laksefiske i Lærdalselvi for første gong på 17 år.

Lærdalselvi

SMITTA: I 1996 vart det oppdaga at «dronninga mellom lakseelvar»; Lærdalselvi, var infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Foto: Anne Karin Skjær Brugrand

No er håpet at elva er fri for smitte og at arbeidet med å byggje opp ein laksestamme kan starte, skriv Bergens Tidende.

– Det vi ønskjer er å starte eit berekraftig sportsfiske på ein fiskestamme som skal leve vidare og vekse seg sterk. Vi håper verkeleg å sleppe å få påvist gyroen endå ein gong, seier styreleiar Lasse Sælthun i Lærdal elveeigarlag til avisa.

All fisken blei utrydda

I 1996 vart det oppdaga at «dronninga mellom lakseelvar», Lærdalselvi, var infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Mange har fiska i denne elva opp gjennom åra, mellom anna var Kong Harald ein hyppig gjest her.

Til sterke protestar mellom andre frå Norges Miljøvernforbund, blei fisken i heile Lærdalsvassdraget totalt utrydda med gifta rotenon i 1997. Kring 3000 sjøaurar og 200 laks strauk med etter giftkuren. Trass ny kur seinare same år, blei ein ikkje kvitt parasitten.

(Artikkelen held fram under biletet)

Rotenon i Lærdalselvi

ROTENON: Fisken i heile Lærdalsvassdraget blei totalt utrydda med gifta rotenon i 1997.

Foto: NRK

Har brukt 90 millionar siste åra

I 2005 starta eit forsøk på å utrydde gyrodactylus-parasitten frå vassdraget med såkalla surt aluminium i kombinasjon med rotenonutslepp. I 2012 starta eit nytt forsøk på å få vekk parasitten. Frå 2005 til 2012 er det brukt i alt 90 millionar kroner på kampen mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi.

Det har vore fiske i elva i forkant av rotenonbehandlingane, for å ta opp fisk som elles ville døydd.

Strenge restriksjonar

Bakgrunnen for søknaden om ordinært laksefiske, er positive teljingar av laks. No er håpet å starte fisket 13. juni i år, trass i at det i utgangspunktet er fem års karantene etter ei gyrobehandling.

– Vi søkjer om eit avgrensa fiske med sterke restriksjonar. Ein fiskar skal ta maksimalt ein laks i døgnet, seier han.

Seniorrådgjevar Helge Axel Dyrendal i Direktoratet for Naturforvaltning seier dei ventar på kva Fylkesmannen i Sogn og Fjordane seier, før dei tek stilling til søknaden.

– Nøkkelen er at bestanden av gytefisk er stor nok, seier han.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.