Vil opne for fiske i Lærdalselvi

Elveeigarlaget i Lærdal ønskjer å opne for ordinært laksefiske i Lærdalselvi for første gong på 17 år.

Lærdalselvi

SMITTA: I 1996 vart det oppdaga at «dronninga mellom lakseelvar»; Lærdalselvi, var infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Foto: Anne Karin Skjær Brugrand

No er håpet at elva er fri for smitte og at arbeidet med å byggje opp ein laksestamme kan starte, skriv Bergens Tidende.

– Det vi ønskjer er å starte eit berekraftig sportsfiske på ein fiskestamme som skal leve vidare og vekse seg sterk. Vi håper verkeleg å sleppe å få påvist gyroen endå ein gong, seier styreleiar Lasse Sælthun i Lærdal elveeigarlag til avisa.

All fisken blei utrydda

I 1996 vart det oppdaga at «dronninga mellom lakseelvar», Lærdalselvi, var infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Mange har fiska i denne elva opp gjennom åra, mellom anna var Kong Harald ein hyppig gjest her.

Til sterke protestar mellom andre frå Norges Miljøvernforbund, blei fisken i heile Lærdalsvassdraget totalt utrydda med gifta rotenon i 1997. Kring 3000 sjøaurar og 200 laks strauk med etter giftkuren. Trass ny kur seinare same år, blei ein ikkje kvitt parasitten.

(Artikkelen held fram under biletet)

Rotenon i Lærdalselvi

ROTENON: Fisken i heile Lærdalsvassdraget blei totalt utrydda med gifta rotenon i 1997.

Foto: NRK

Har brukt 90 millionar siste åra

I 2005 starta eit forsøk på å utrydde gyrodactylus-parasitten frå vassdraget med såkalla surt aluminium i kombinasjon med rotenonutslepp. I 2012 starta eit nytt forsøk på å få vekk parasitten. Frå 2005 til 2012 er det brukt i alt 90 millionar kroner på kampen mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi.

Det har vore fiske i elva i forkant av rotenonbehandlingane, for å ta opp fisk som elles ville døydd.

Strenge restriksjonar

Bakgrunnen for søknaden om ordinært laksefiske, er positive teljingar av laks. No er håpet å starte fisket 13. juni i år, trass i at det i utgangspunktet er fem års karantene etter ei gyrobehandling.

– Vi søkjer om eit avgrensa fiske med sterke restriksjonar. Ein fiskar skal ta maksimalt ein laks i døgnet, seier han.

Seniorrådgjevar Helge Axel Dyrendal i Direktoratet for Naturforvaltning seier dei ventar på kva Fylkesmannen i Sogn og Fjordane seier, før dei tek stilling til søknaden.

– Nøkkelen er at bestanden av gytefisk er stor nok, seier han.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.