NRK Meny

Vil møte politimeisteren

Fylkesordførar Jenny Følling har bedt om eit møte med den nyutnemnde politimeisteren i distrikt Vest for å drøfte politireforma. Frå januar av blir Sogn og Fjordane og Hordaland samla i eitt felles politidistrikt, leia av Kaare Sognstad. Følling ynskjer òg å diskutere korleis dei saman skal utvikle politidistriktet.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.