NRK Meny
Normal

Vil lenke seg saman mot gruvedumping

Sosialistisk ungdom (SU) vil ha lenkegjengar for å stoppe anleggsmaskinar dersom det blir gjeve grønt lys til planane om dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Albert Andersen Øydvin

TIL KAMP: Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Albert Andersen Øydvin, leiar i Sosialistisk ungdom i Sogn og Fjordane, står saman om sivil ulydnad mot planane om dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Foto: Bård Siem / NRK

For å kunne utvinne rutil ifrå Engebøfjellet i Naustdal, må det tømmast store mengder restmasse i Førdefjorden. Den eine etter den andre slakta Nordic Mining sine planar under SV i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte i helga. Førdefjorden vil bli øydelagt for all framtid, var mantraet.

Ny Alta-aksjon?

Albert Andersen Øydvin

ENGASJERT: Det vil vere galskap av regjeringa å gå inn for dumping av gruveslam i Førdefjorden, seier Albert Andersen Øydvin, leiar i Sosialistisk Ungdom i Sogn og Fjordane.

Foto: Bård Siem / NRK

Fylkesleiar i Sosialistisk ungdom (SU), Albert Andersen Øydvin, gjekk lengst av alle og kravde sivil ulydnad. Saman med Sosialistisk ungdom sentralt og Natur og Ungdom vil dei gå tøft til verks.

– Det kjem til å bli ein beinhard kamp dersom regjeringa seier ja til noko så gale som å dumpe gruveslam i ein nasjonal laksefjord. Vi kjem til å lenke oss saman, tordna han.

Får støtte frå moderpartiet

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, som var gjest på Sogn og Fjordane SV sitt fylkesårsmøte i helga, har på si side stor forståing for at SU sitt standpunkt.

– Det vil ikkje vere rett at regjeringa går inn for gruvedumping når faginstansane, dei fleste næringsinteressene og lokalsamfunnet er imot planane, seier Knag Fylkesnes.

– Men er ikkje sivil ulydnad å undergrave det norske demokratiet som seier at det folkevalde Stortinget har siste ordet i denne type saker?

– Nei, sivil ulydnad er ein del av ytringsfridomen vår, noko som er ein fundamental del av demokratiet vårt, sa han.

Det kjem til å blir ein beinhard kamp dersom regjeringa seier ja til noko så frykteleg som å dumpe gruveslam i ein nasjonal laksefjord.

Albert Andersen Øydvin

Lenkegjeng

Nicholas Wilkinson, leiar i Sosialistisk Ungdom i Norge, støttar Andersen Øydvin fullt ut.

– Førdefjorden vil vere øydelagt mange hundre år fram i tid dersom det blir ja til dumping av gruveavfall. Vi kan ikkje tape denne kampen og då er det rett å ta i bruk sivil ulydnad, sa han.

Også leiaren i Sogn og Fjordane SV, Vibeke Johnsen, støttar sivil ulydnad i denne saka.

– Åtak på demokratiet

Frank Willy Djuvik

PROVOSERT: Frank Willy Djuvik, fylkesleiar i Framstegspartiet i Sogn og Fjordane, likar ikkje planane om sivil ulydnad for å stoppe planane om dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Frank Willy Djuvik, fylkesleiar i Sogn og Fjordane Framstegsparti og varm tilhengar av gruveplanane, har ikkje noko sans for Sosialistisk ungdom sine planar.

– Det er ikkje slik at Førdefjorden vil bli øydelagt for all framtid dersom det blir gruvedrift i Vevring. Dette er ei svartmåling utan like. Vi har eit demokrati i Norge og her har vi eit ungdomsparti som går til åtak på det. Ekstra alvorleg er det at dei får støtte frå ein stortingspolitikar, seier Djuvik.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.