NRK Meny

Vil kutte fire lensmannskontor

Ei arbeidsgruppe føreslår å kutte lensmannskontora i Askvoll, Jølster, Bremanger og Gaular. Det informerte politimeister Kaare Songstad om då han møtte Sogn regionråd. Det har tidlegare vore klart kva kontor i Nordfjord og Sogn som er planlagt lagde ned, og no er det også klart at i Sunnfjord vil det framleis vere lensmannskontor i Flora, Førde, Fjaler, Høyanger og Gloppen.

Kaare Songstad
Foto: Charlotte Haarvik Sanden
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.