NRK Meny

Vil kjøpe sitt eige rådhus

Selje kommune vil bla opp 21 millionar kroner for å kjøpe sitt eige kommunehus. No er dei leigetakarar i bygget. Både rådmannen og fleirtalet i formannskapet går inn for å kjøpe huset. Det trass i at dei skal bli felles kommune med Eid frå 2020. Dei trur det blir billegare å eige huset sjølv, og meiner samtidig det kan vere med trygge arbeidsplassar etter samanslåinga. Saka skal endeleg avgjerast i kommunestyret 9. november.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.