NRK Meny

Vil justere grensa

34 personar i området ved Kjøshammaren i Hornindal har bede Fylkesmannen om ei grensejustering mellom Stryn og Hornindal, skriv Fjordingen. Grunngjevinga for kravet er mellom anna at born i skulealder er delt mellom dei to kommunane, i tillegg til fleire andre oppgåver. Dersom grensejusteringa ikkje blir noko av, ynskjer initiativtakarane at bygda Maurset blir del av Stryn kommune. Hornindal har sagt ja til å slå seg saman med Volda og blir truleg dermed også del av eit anna fylke.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.