NRK Meny

Vil jakte kulturstillingar

Fylkesutvalet sa onsdag ja til å bruke 50.000 kroner på å få statlege kulturarbeidsplassar til fylket. Fylkesordførar Jenny Følling har stilt seg i spissen for ei arbeidsgruppe som skal prøve å flytte ut heile eller delar av det statlege Kulturrådet til Førde. Avgjerda er i tråd med fylkesrådmannen si innstilling.

Vegopning på Bergum i Førde kommune