Vil innlosjere turistar på båthotell i Selje

I Selje slo rundt 90 personar hovuda saman i for å finne ut korleis dei skal halde på turistane etter det viktige hotellet i bygda brann ned.

Folkemøte i selje

ENGASJEMENT: Selje hotel var viktig for bygda. No vil mange vere med å finne alternative innlosjeringsløysingar for folk på reise i bygda.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Det store spørsmålet er kvar skal turistane innlosjerast etter at Selje hotell gjekk tapt i storbrann i desember i fjor? Det var det store spørsmålet på Selje samfunnshus onsdag kveld.

Der heldt folkemøtet tankesmia i gang i tre timar. Stemninga på møtet steig i takt med forslaga, og det mangla ikkje på forslag både til vanns og til lands.

Foreslår skipshotell

Eit av forslaga som slo an i forsamlinga var eit flytande hotell. Maria Vengen i stiftinga Sankta Sunniva lanserte ideen med å losjere dei tilreisande inn på vatnet.

– Eg tenkte på kva som kan vere spennande å oppleve i seg sjølv. At du kan bu i eit skip kan kanskje skape ein attraksjon som gjer at folk vel å kome til Selje akkurat no, føreslår ho.

Vengen har også ringt rundt for å finne skip som kan vere egna til føremålet.

– Vi har kome i kontakt med ein kar som vurderer å kjøpe eit skip som kan ligge til kai i Selje medan han flikkar på motoren og får den i stand. Det er eit enormt skip, eller enormt til Selje å vere i alle fall. Det er 90 meter langt, og kan huse 100 menneske, fortel Vengen.

Gerd Kjellaug Berge foreslår eit minihotell laga av brakker. Ho trur det kan gi god inntening i høve til kor mykje det kostar å sette opp.

– Skipshotell er også ei kjempeflott løysing, det er både spektakulært og attraktivt. Kanskje vi kan få til begge deler? Foreslår ho.

Skip kan bli skipshotell

KANSKJE SLIK: Maria Vengen i Sankta Sunniva-stiftinga har undersøkt moglegheitene for å ha eit skip liggande som hotell i Selje til sommaren.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Trur ein eventuell skipstunnel vil gi pågang

Ottar Nygård er tidlegare ordførar i Selje, og med i styringsgruppa for Stadt skipstunnel. Han har ståltru på at tunnelen vil vere med i nasjonal transportplan som blir lagt fram i vår, og vedtakast komande juni.

Tunnelen vil gi stor pågang for bevertning i bygda med nærare 3000 innbyggarar meiner han.

– Tunnelen vil gi eit enormt trykk på Selje i høve til overnattingstilbod og bevertning.

Jon Terje Hamre i Selje næringsforeining stiller seg bak dette. Han har også jobba fleire år med turisme, og meiner dei må kome i gang fort.

– Vi kan ikkje berre prate, no må vi ta tak. Det må skje no om vi skal få det på plass før turistsesongen. Dei utanlandske turistane byrjar gjerne å gjere reservasjonar allereie i september-oktober året før, seier han.

I dag kunne Førde Brannvern ta i bruk den første stigebilen i Sogn og Fjordane, og dermed kan dei nå heilt opp til dei øvste etasjane på dei høgaste bygga.
Ferjer som ikkje går når dei skal, er dessverre eit ikkje ukjent fenomen her på Vestlandet. 
På E39-sambandet Anda-Lote i Nordfjord var det over 100 innstilte avgangar i fjor. Og for nokon kan ei innstilte ferje få alvorlege konsekvensar.
Regjeringa vil ha større konkurranse i landbruket, men bøndene på Vestlandet er skeptiske.