NRK Meny

Vil ikkje sparke rådmannen

Lovbrota i Fjord1-saka er ikkje alvorlege nok til å få konsekvensar for fylkesrådmannen. Det seier gruppeleiarane til KrF og Sp på fylkestinget til Firda. Kontrollutvalet meiner fylkeskommunen, ved fylkesrådmann Tore Eriksen, braut lova om offentlege innkjøp med konsulentkjøpa i Fjord1-saka. Trude Brosvik i KrF meiner det blir heilt feil å sparke ein leiar som har gjort ein feil, og seier signaleffekten av det ville vere uheldig.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.