NRK Meny

Vil ikkje sparke rådmannen

Lovbrota i Fjord1-saka er ikkje alvorlege nok til å få konsekvensar for fylkesrådmannen. Det seier gruppeleiarane til KrF og Sp på fylkestinget til Firda. Kontrollutvalet meiner fylkeskommunen, ved fylkesrådmann Tore Eriksen, braut lova om offentlege innkjøp med konsulentkjøpa i Fjord1-saka. Trude Brosvik i KrF meiner det blir heilt feil å sparke ein leiar som har gjort ein feil, og seier signaleffekten av det ville vere uheldig.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast