Vil ikkje slå saman skular

Elevrådsleiar Marcus Våge ved Eid vgs. tykkjer ikkje det er ein god ide med felles rektor og administrasjon for dei fire vidaregåande skulane i Nordfjord. Eid-ordførar Alfred Bjørlo meiner fjernundervisning ville ha fungert fint for dei fire skulane. Elevrådsleiar Våge er ikkje samd.

Alfred Bjørlo
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK