NRK Meny
Normal

Vil ikkje ha endringar i kraftbransjen

Det offentlege eigarskapet i kraftselskapa står for fall i ny rapport. Men møter lokal motstand.

Leirdøla kraftverk

VIL HA PRIVATE INN: Ein ny rapport føreslår å kutte det offentlege eigarskapet på 2/3 i kraftverka.

Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

– Viss du tenkjer på eit eventuelt mindre offentleg eigarskap i kraftsektoren, så meiner eg det ikkje bør skje.

Nyleg la professor Jørn Rattsø fram den såkalla produktivitetskommisjonen sine konklusjonar for eit meir effektivt Noreg.

Trur motstanden er for stor

Rattsø meiner at i det må ein også fjerne kravet om 2/3 delar offentleg eigarskap i norsk vasskraft.

Erling Stadheim

NEI TAKK: Tidlegare ordførar og mangeårig kraftpolitikar, Erling Stadheim, vil behalde dagens krav om 2/3 offentleg eigarskap i kraftselskapa.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Styreleiar i Sognekraft og Ap-veteran, Erling Stadheim, trur ikkje dette vil bli ein realitet.

– Slik eg oppfattar situasjonen blant dei fleste parti, så er dei ikkje innstilte på å fjerne kravet. Dermed trur eg at det blir brei semje om å halde på den offentlege eigarprosenten som er.

Vil opne opp for private

Oskar Grimstad er energipolitisk talsmann i Framstegspartiet. Han vil ikkje gå like langt som Rattsø, men meiner at er på tide å sleppe til fleire private aktørar på eigarsida i kraftbransjen.

Oskar Grimstad

OPNAR OPP: Oskar Grimstad i Frp vil ha fleire private inn på eigarsida i kraftbransjen.

Foto: Terje Reite

– Vi veit at både kommune og fylke i dag har svært vanskeleg økonomi. Dermed er det nesten umogeleg å få selt eigardelar i kraftselskapa. Det er få som er tente med, og spesielt knytt til kommunereforma der vi ser at enkelte ønskjer å realisere verdiane.

Stadheim er heilt usamd med Grimstad. Han meiner at sjølv om kraftbransjen nett no er inne i ei tid med låge inntekter, så er det ingen grunn til å opne opp for fleire private eigarar.

– Dette er jo eit område som er utruleg viktig at fellesskapet har hand om, seier Stadheim.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.