Vil ikkje flytte operasjonssentral

Senterpartiet vil utsette flytting av politiet sin operasjonssentral frå Sogn og Fjordane til Hordaland, som er planlagt til 8. november. I sommar har det komme fram via VG at det vil koste millionar å samle politi og brannvesen til ein sentral i Bergen. Stortingskandidat Steinar Ness for Senterpartiet i Sogn og Fjordane seier at ein bør utsette flyttinga, og at ein allereie har ein velfungerande Operasjonssentral i fylket.