Vil har fleire fruktbønder

– No har vi fleire dømer på at det kan vere overproduksjon på sau og mjølk, og då er det fristane å oppmode folk til å legge om. Det sa fylkesgartnar Jon Anders Stavang under landbruksministeren sitt besøk i Loen i dag. – I Nordfjord har mange gardsbruk gode tilhøve for fruktdyrking, og det gjev som regel god økonomi. Ta å vurder det, sa han.

Jon Anders Stavang
Foto: Silje Guddal / NRK