NRK Meny

Vil ha utgreidd storkommune

Eit fleirtal i Jølster kommunestyre vil ha utgreidd både ein Sunnfjord-kommune og eit utvida alternativ med ni av dagens kommunar. Sunnfjord-alterantivet blir utgjort av Jølster, Førde, Gaular, Naustdal og Flora. I det store alternativet er også Askvoll, Hyllestad, Fjaler og Gloppen med. Mindretalet ville berre ha utgreidd løysinga med fem av dagens kommunar.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast