NRK Meny

Vil ha svar om naturreservat

Miljøpartiet De Grønne ber miljøvernminister Tine Sundtoft (H) forklare kvifor ho vil endre verneforskriftene for Sørdalen naturreservat i Bremanger i staden for å stanse planane om kraftlinje gjennom reservatet. Partiet vil også ha svar på om dette betyr ein endra praksis, der ein endrar reglane for å tilpasse bygging av kraftlinjer og liknande i verna natur.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå