NRK Meny

Vil ha ro kring barnevernet

Sogndalsordførar Jarle Aarvoll manar no til ro rundt forholda i Sogn barnevern, skriv Sogn Avis. Avisa avslørte laurdag at tre tilsette i barnevernet i Sogn har fått erstatning fordi dei blei mobba på arbeidsplassen. Aarvoll peikar på at dei tilsette i barnevernet er under sterkt press og at dei tilsette no må få arbeidsro.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.