NRK Meny

Vil ha omklassifisert fylkesvegar

Sogn og Fjordane Høgre ber regjeringa om å omklassifisere kystvegen Ålesund-Bergen og fylkesveg 60 Hornindal-Møre til riksvegar. Dei peikar på at dette er fylkeskryssande vegar i område med stor næringsaktivitet og stort næringspotensial. Dei meiner dermed at vegane oppfyller dei krava som er sette for at fylkesvegar skal bli riksvegar.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast