NRK Meny

Vil ha nynorskultimatum

Noregs Mållag meiner Sogn og Fjordane og Hordaland må stille eit ufråvikeleg krav til Rogaland om at Vestlandsregionen skal ha nynorsk administrasjonsspråk. – Formuleringa til fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane om at "det vert lagt til grunn at nynorsk vert administrasjonsspråk" er verdilaus dersom Rogaland vil ha nøytralt språk, meiner leiar Magne Aasbrenn i Noregs Mållag.

Magne Aasbrenn
Foto: Noregs Mållag
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.