Vil ha nasjonalt klimasenter

Trude Brosvik frå KrF har føreslått i Stortinget at Sogn og Fjordane bør få eit nasjonalt klimasenter. I førre veke vikarierte Brosvik på Stortinget, og nytta då høvet til å reise forslaget, skriv Sogn Avis. Eit nasjonalt kunnskapssenter kan gi naudsynt kunnskap og erfaring som kan nyttast over heile landet.