NRK Meny

Vil ha møte med Redningsselskapet

Fylkeskommunen har på vegner av kystkommunane bede om møte med Redningsselskapet. Selskapet har bestemt seg for å leggje ned kontoret i Florø. Det har blant anna ført til at styreleiaren her i fylket har meldt seg ut i protest. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes trur selskapet har undervurdert konsekvensane av valet, og vil jobbe for at dei reverserer vedtaket.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.