Vil ha gruvedeponi

Stortingsrepresentant for Framstegspartiet, Helge Andre Njåstad, vil ha gruvedrift i Naustdal og dumping i Førdefjorden, skriv BT. Njåstad seier at han tolkar dei mange rapportane slik at det berre er omdøme, ikkje skader, som står på spel for fiskerinæringa. Kommunaldepartementet skal ta den endelege avgjerda. Der er Framstegspartiet sin Per Willy Amundsen som statssekretær for miljø- og reguleringssaker.