Vil ha full rettsbehandling

John Olav Lefdal vil no krevje full rettsbehandling etter at selskapet, Nordfjord Service Terminal, vart stengt ute frå cruisehamna i Olden. Førebels har dei fått full medhald to gonger i Fjordane tingrett. Rettsavgjerdene har vore mellombelse. Lefdal seier at det no er opp til motparten om dei vil godta eller anke vidare.

Nordfjord Havn
Foto: Ottar Starheim / NRK