NRK Meny

Vil ha forbod mot lydanlegg

Naboar til festplassen i Førde sentrum vil ha forbod mot bruk av lydanlegg under russefeiringa til neste år. Det skriv Firda. I eit brev til Førde kommune skriv advokaten til naboane at støyen frå lydanlegga er helseskadeleg. Kommunalsjef Trond Ueland vedgår at aktiviteten må regulerast betre, og seier han vil møte naboane i god tid før mai neste år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.