NRK Meny

Vil ha forbod mot lydanlegg

Naboar til festplassen i Førde sentrum vil ha forbod mot bruk av lydanlegg under russefeiringa til neste år. Det skriv Firda. I eit brev til Førde kommune skriv advokaten til naboane at støyen frå lydanlegga er helseskadeleg. Kommunalsjef Trond Ueland vedgår at aktiviteten må regulerast betre, og seier han vil møte naboane i god tid før mai neste år.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.