NRK Meny
Normal

Vil ha fleire gjestepasientar

- Gjestepasientar kan vere med å betre økonomien i Helse Førde, seier styremedlem i Helse Vest, Gunvor Sunde.

Korridorpasient
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Gunvor Sunde meiner ledig kapasitet mange stader i Helse Førde kan fyllast opp med pasientar utanfrå.

Oppretthalde eit godt tilbod

Sunde trur gjestepasientar vil gjere sjansen større for å oppretthalde spesialisttilboda i fylket.

- Med fleire pasientar aukar sjansen for behalde helsetilboda. Og vi må behalde desse spesialisttilboda, elles har ikkje vi same tilbodet som i resten av landet.

Gjennom styrevervet i Helse Vest håpar Sunde å klare å skape forståing for at Sogn og Fjordane slit både med rekruttering og med busetnad.

 - Ingen god idè

Hans Johan Breidablik, fagdirektør i Helse Førde, tykkjer lite om ideèn frå Sunde.

- Det viser seg stort sett at det er lite å tene på å handsame pasientar.

Breidablik trur heller Helse Førde må satse på å behalde dei pasientane som allereie er der.

- Helse Førde har fått så mykje negativ omtale dei siste åra at ein heller må fokusere på pasientane som reiser ut av fylket. Å unngå pasientlekkasjar er viktigare enn å rekruttere nye pasientar.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.