Vil ha fleire gjestepasientar

- Gjestepasientar kan vere med å betre økonomien i Helse Førde, seier styremedlem i Helse Vest, Gunvor Sunde.

Korridorpasient
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Gunvor Sunde meiner ledig kapasitet mange stader i Helse Førde kan fyllast opp med pasientar utanfrå.

Oppretthalde eit godt tilbod

Sunde trur gjestepasientar vil gjere sjansen større for å oppretthalde spesialisttilboda i fylket.

- Med fleire pasientar aukar sjansen for behalde helsetilboda. Og vi må behalde desse spesialisttilboda, elles har ikkje vi same tilbodet som i resten av landet.

Gjennom styrevervet i Helse Vest håpar Sunde å klare å skape forståing for at Sogn og Fjordane slit både med rekruttering og med busetnad.

 - Ingen god idè

Hans Johan Breidablik, fagdirektør i Helse Førde, tykkjer lite om ideèn frå Sunde.

- Det viser seg stort sett at det er lite å tene på å handsame pasientar.

Breidablik trur heller Helse Førde må satse på å behalde dei pasientane som allereie er der.

- Helse Førde har fått så mykje negativ omtale dei siste åra at ein heller må fokusere på pasientane som reiser ut av fylket. Å unngå pasientlekkasjar er viktigare enn å rekruttere nye pasientar.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.