NRK Meny

Vil ha Fjord1-konsulentar fjerna

Alfred Bjørlo (V) krev at fylkesrådmann Tore Eriksen bryt alle band med dei omstridde konsulentane i Fjord1-saka. Det melder Bergens Tidende i dag. Han meiner at fylkesutvalet må gje fylkesrådmannen beskjed om å kutte kontakten med konsulentane, som har fått i oppdrag å vurdere kva dokument i Fjord1-saka som kan offentleggjerast og ikkje.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.