Betre lys ved gangfelt vil føre til færre ulukker, trur bussjåførar

Bussjåførar meiner det betre lys ved fotgjengarovergangar kan hindre ulukker i haustmørkeret.

Fotgjenger

MØRKT: Gangfelt bør bli betre opplyste, for det kan hindre ulukker, meiner fleire bussjåførar. ILLUSTRASJON

Foto: Schgaguler, Roland / SCANPIX

– Med svart asfalt og dårleg opplysing, så er det ei utfordring å legge merke til alt. Spesielt ved overgangar der det er mykje folk, seier Kurt Magne Neset, som er bussjåfør og tillitsvald i Sogndal.

Han er ein av fleire som har vegen som arbeidsplass, som er kritisk til at spesielt fotgjengarovergangane rundt om i fylket er dårleg opplyste.

– Berre i Sogndal sentrum så er det tre-fire overgangar, og det er dårleg med lys, seier Neset.

Mangelfull refleksbruk hjå folk flest

Han får støtte av Inge Johan Kirketeig, som er bussjåfør og tillitsvald i Sunnfjord. Han seier det er spesielt viktig å få på plass god opplysing langs vegane når folk ofte slurvar med refleksbruken.

– Gløymer vi oss eitt sekund, så er der folk ute i vegen. Eg køyrer sjølv Angedalsvegen, og der er det ikkje lys på nokon pålar, og ved overgangsfelta må ei vere på vakt.

Inge Johan Kirketeig

REFLEKS: – Folk slurvar med refleksbruken, difor er lyssetting langs vegane endå viktigare, meiner bussjåfør Inge Johan Kirketeig.

Foto: Silje Guddal / nrk

Han seier han oppmodar sine passasjerar til å bruke refleks når dei er ute og går, men få ser ut til å ta til seg orda frå den røynde bussjåføren.

– Det er heilt ut å bruke refleks. Nokre få er ute og trimmar og spring langs vegen med refleksvest, men elles er det utruleg sjeldan ein ser det i bruk, seier Kirketeig.

Trur meir lys kan hindre ulukker

Når folk flest ser ut til å droppe refleksen, og bry seg lite om haldningskampanjar som oppmodar om å ta refleksen fram i haustmørkeret, så understrekar det behovet for betre lys langs vegane. Det meiner forman i Yrkestrafikkforbundet i Sogndal.

– Betre belysing gjev betre oversikt, og minkar sjansane for ulukker. Det er ein klar samanheng, seier Einar Flåten.

Bussjåførane har eit ansvar for å vere ekstra på vakt når dei ferdast langs vegane, men samstundes er Kirketeig klar på at meir kan gjerast frå statleg side.

– Styresmaktene må ha lys der det er oppsett og skal vere. Det er veldig viktig, seier Kirketeig.

Har intensivbelysning

Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i Statens vegvesen seier at både Gravesteinsgata i Sogndal og Angedalsvegen i Førde har relativt nye veglysanlegg i tillegg til intensivbelysning av gangfelta.

– I Angedalsvegen har mange av gangfelta intensivbelysning og i Gravensteinsagata har dei det mellom Sogningen storsenter og sentrum.

Statens vegvesen opplyser at dei byggjer om mange gangfelt i året, og at lyssetting er eitt av tiltaka som blir vurdert når dei er på inspeksjonar. Difor er oppmodinga frå Slinde klar.

– Det er særs mange gangfelt i fylket, så det tek tid før vi kjem innom alle, så fotgjengarar må kle seg slik at det er mogleg for bilistane å sjå dei, seier Slinde.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.