NRK Meny

Vil ha barnehus til Florø

Eit barnehus bør liggje i Florø, og ikkje i Førde, det meiner Wenche Hovland ved krisesenteret i Sogn og Fjordane. Det skriv Firdaposten. Tidlegare har fleire teke til ordet for å opprette ein stad i fylket der born utsett for vald eller overgrep kan bli avhøyrt av politiet. Så langt har dei fleste peikt på Førde, men Hovland meiner barnehuset må kome i tilknyting til krisesenteret i Florø.

Wenche Hovland
Foto: Truls Kleiven / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.