NRK Meny

Vil ha arbeidsplikt

– Ein bør kunne krevje at unge friske folk som får sosialstøtte yter noko igjen til samfunnet, seier Kristian Tonning Riise som er leiar for Unge Høyres Landsforbund. Sist veke vart det klart at regjeringa vil innføre arbeidsplikt for unge under 30 år som får sosialstøtte. Arbeidarpartiet har kritisert tiltaket, men Riise meiner det er rett å stille krav til dei som får sosiale ytingar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.