NRK Meny

Vil greie ut kommunalt mottak

Arbeidarpartipolitikar Helge Robert Midtbø meiner Førde kommune bør greie ut korleis kommunen sjølv kan drive asylmottak, det skriv Firda. Forholda på mottaket i kommunen vart diskutert under eit formannskapsmøte denne veka. Det skjedde etter at ein ungdomspolitikar i AUF hadde dokumentert det han meinte var kritikkverdige forhold. Både Hero, som driv mottaket i Førde, og UDI har blitt kopla inn i saka.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.