Vil greie ut hurtigbåtrute vidare

Fylkesutvalet i Hordaland kjem truleg til å løyve 300.000 kroner til å greie ut ei framtidig hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, melder Bergens Tidende. Den nye ruta vil gå via Stad skipstunnel. Fylkesutvala i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har løyvd tilsvarande summar.

Stad Skipstunnel Moldefjorden
Foto: Illustrasjon: Kystverket/Appex