NRK Meny
Normal

Vil granske Jon Bolstad

Sjukehusaksjonen i Nordfjord vurderer å bruke innsamla pengar på å leige juristar for å granske Helse Førde.

Administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad.
Foto: NRK

Før sende sjukehusaksjonen i Nordfjord ut bankgiroar til alle husstandar i heile regionen og ba om pengestøtte. Til no har dei samla inn 250.000 kroner.

Vil hyre advokat

No seier styremedlem i aksjonen, Svein Hansen, at dei vurderer å bruke deler av pengane på advokathjelp.

- Vi vil kontakte fagfolk for å få sjekke om det finst rettsleg grunnlag for vedtaka i Helse Førde som gjeld Nordfjord Sjukehus, seier styremedlem Svein Hansen.

Betalt av eiga lomme

I fleire år har aksjonistane brukt av eiga lomme på å reise og delta på møter i kampen for å ta vare på lokalsjukehuset på Nordfjordeid. No har dei fått inn nok pengar slik at Hansen og andre skal sleppe å betale alt sjølve. Men i tillegg vurderer dei å granske Helse Førde og prosessane som pågår i helseføretaket

- Vi må finne ut om alt har gått rett føre seg.

Tek ein dag om gangen

Men Hansen vil ikkje vere konkret på kva dei vurderer å granske og heller ikkje kor mykje pengar dei skal bruke på dette.

- Det har vi ikkje teke stilling. Men skal vi sjekke slike ting veit alle at det kostar pengar, så vi får ta ein dag av gangen.

- Bruk pengane på pasientane

Jon Bolstad, administrerande direktør i Helse Førde, forstår lite kva som skal granskast. Han meiner pengane heller burde brukast på Nordfjord Sjukehus, og ikkje det han kallar eit påfunn.

- Vi håpar det ikkje er ein samanheng mellom dei innsamla midlane og denne typen påfunn. Det er ikkje vanskeleg å finne gode tiltak for pasientane med 250.000 kroner. 

- Eg veit ikkje kva dei skal leige inn fagfolk til. I utgangspunktet må eg vedgå at eg ikkje fekk store positive vibrasjonar, seier Bolstad.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.