NRK Meny

Vil gjere tiltak

Torghatten føreslår tiltak for å redusere konsekvensane av Fjord1-oppkjøpet. Vegdirektoratet er blant fleire som har frykta færre aktørar på ferjemarknaden. Vegdirektøren meiner fylkeskommunen sitt sal vil gi høgare prisar og dårlegare tilbod. Konkurransetilsynet, som avgjer om salet kan godkjennast, har no forlenga saksbehandlinga. Torghatten vil ikkje kommentere saka så lenge den er til behandling. Det dreier seg om åtferdsmessige tiltak.