NRK Meny

Vil fordele makta

Sogndal Høgre vil fremje benkeforslag om Vidar Grønnevik som ny leiar i partiet på fylkesårsmøtet i slutten av månaden. Nominasjonsnemnda i partiet har fremja Noralv Distad til leiarvervet. Karin Vikane i Sogndal Høgre seier dei ønskjer å fordele makta i partiet, sidan Noralv Distad er gruppeleiar for Høgre på fylkestinget.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.