NRK Meny

Vil flytte psykiatritilbod

Ei arbeidsgruppe i Helse Førde tilrår å flytte psykiatritilbodet på Tronvik i Høyanger til Førde når det nye bygget ved sentralsjukehuset står ferdig. Samstundes skal framtida for rusbehandlinga på Tronvik utgreiast. Det skriv Firda. Tilrådinga som no ligg føre går ut på å samle 24 sengeplassar i Førde.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.