NRK Meny
Normal

Vil flytte linje frå Florø

Elevar ved klima, energi og miljøteknikk-linja i Florø fortvilar over at utdanninga kan bli flytta til Sogndal.

Bjørnar Taraldset Florø vgs

VIL IKKJE FLYTTE: Bjørnar Taraldset og elevane på klima-, energi- og miljølinja ved Flora vidaregåande skule meiner det viktig å ha nærleik til lærebedriftene i Sunnfjord.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det er blikkenslagar eg har tenkt å bli.

Ole Røys Langeland og klassekameratane går i det som kan bli siste kullet på klima-, energi- og miljølinja ved Flora vidaregåande skule. Fylkeskommunen vurderer å flytte linja til Sogndal til neste år.

Øystein Gardfors er rådgjevar på skulen. Han meiner dei har fleire lærlingplassar i Sunnfjord enn i Sogn, og at linja bør få bli.

– Konsekvensane er at vi flyttar utdanninga bort frå der bedriftene ligg. Då blir det kunstig å legge utdanninga ein annan stad, for då må dei aller fleste elevane flytte på hybel. Då ser vi at dei vegrar seg mot å søke ei slik utdanning, seier Gardfors.

Øystein Garfors

– FRYKTAR FÆRRE SØKARAR: Rådgjevar Øystein Garfors trur elevar vil vegre seg mot å byrje på linja dersom dei må flytte på hybel.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Stor kabal som må gå opp

Tysdag skal opplæringsutvalet i fylketskommunen bestemme kva linjer på elevane kan søke på til neste år. Karianne Torvanger leia utvalet, og ho fortel at klima-, energi- og miljølinja kan bli flytta til Sogndal fordi det er mange elevar i første klasse på byggfag som treng linjer å søke seg vidare på.

– Det er viktig at dei som har byrja i Sogndal har sjans til å gå vidare frå eit tilbod, seier ho.

Flora vidaregåande har ei lita avdeling for yrkesfag. Torvanger er einig i at det kan vere dumt for det faglige miljøet å miste ei av dei tre klassane dei har i dag.

– Det er litt uheldig. Er det noko vi har fokus på politisk, så er det nettopp dette med fag- og yrkesopplæring og kor viktig det er å ha eit breitt tilbod i fylket. Så vi må sjå på dette når vi skal arbeide fram gode politiske løysingar i desse sakene, seier Torvanger.

Ole Røys Langeland

BLIKKENSLAGAR: Ole Røys Langeland skal bli blikkenslagar, men er avhengig av å få ein god periode som lærling.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ho meiner det er mogleg å ha ei linje både i Florø og i Sogndal, men då er fylkeskommunen nøydde til å kutte ein annan plass i fylket.

– Vi kan ikkje lyse ut fleire tilbod enn vi har økonomiske rammer til, seier Torvanger.

Treng nærleik til bedriftene

Elevane Ole Røys Langeland og Sigurd Bjerch Hovden i Florø synest det er dumt om linja blir flytta.

– Det er jo her lærlingplassane er. Då er det mykje betre for elevane å vere utdanna her, vlik at dei kan ha eit godt samarbeid med bedriftene når dei skal søke om lærekontrakt. Det er altfor langt til Sogndal.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.