NRK Meny

Vil flytte dei eldste elevane

Arbeidarpartiet i Vik har kome med eit forslag om å flytte dei tre eldste klassetrinna på Valsvik og Fresvik skule, til dei større skulane. Det skriv Sogn Avis. Partiet meiner dei kan spare to millionar ved å ta det grepet, og dermed redde bygdeskulane i den krevjande budsjettprosessen kommunen er inne i. Vik kommune må gjere langt større innsparingar enn to millionar, men Roy Egil Stadheim i Ap seier til avisa at tiltaket kjem for at Ap skal halde lovnaden sin om å behalde alle skulane i kommunen.

Roy Egil Stadheim
Foto: Noralv Pedersen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.