NRK Meny

Vil etablere nasjonalt senter

Vestlandsforsking vil starte opp eit nasjonalt forskings- og utviklingssenter for klimatilpassing i Sogndal, det skriv Sogn Avis. Det auka behovet for kunnskap om korleis samfunnet skal tilpasse seg dei venta klimaendringane er litt av bakgrunnen for planane. Vestlandsforsking har søkt Sogn og Fjordane fylkeskommune om 1,5 millionar kroner, som skal vere med å dekke kostnadane for senteret i etableringsfasen.

Vegopning på Bergum i Førde kommune