NRK Meny

Vil delvis fjerne tilskot til ull

Landbruksdirektoratet vil fjerrne støtta til den ulla som held dårlegast kvalitet. Nationen skriv at direktoratet meiner det vil heve kvaliteten på norsk ull ved å stimulere til høgare kvalitet. Nortura, Fatland og resten av ullindustrien kritiserer forslaget. Berre mellom 15 og 20 prosent av den norske ulla blir brukt i Norge. Resten går til utlandet der mykje blir brukt til teppe.