Vil delvis fjerne tilskot til ull

Landbruksdirektoratet vil fjerrne støtta til den ulla som held dårlegast kvalitet. Nationen skriv at direktoratet meiner det vil heve kvaliteten på norsk ull ved å stimulere til høgare kvalitet. Nortura, Fatland og resten av ullindustrien kritiserer forslaget. Berre mellom 15 og 20 prosent av den norske ulla blir brukt i Norge. Resten går til utlandet der mykje blir brukt til teppe.