NRK Meny

Vil byte ut salmesongen

Sogn og Fjordane Unge Venstre er samde med Torbjørn Vereide frå Arbeidarpartiet når det gjeld å byte ut salmesongen i fylkestinget. – Vi vil også ha noko meir moderne og nøytralt som for eksempel eit kulturinnslag, seier fylkesleiar Jacob Bredesen. Han meiner det kan vere ein bra måte for fylkestingsrepresentantane til å få meir variasjon i møta, og til sjå kva ulike talent vi har i fylket.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.